9.04.2010

Günün Mottosu


via designworklife

1 yorum:

miscel meri dedi ki...

I say you don't know
You say you don't know
... I say take me out